Mang khẩu trang chăm chỉ đi gym,...

Dù giữa mùa dịch nhưng Khánh Vân, H’Hen Niê vẫn chăm chỉ mang khẩu trang đi tập, bảo sao chẳng sở hữu hình thể mướt mát. Giữa thời …

Mang khẩu trang chăm chỉ đi gym,...

Dù giữa mùa dịch nhưng Khánh Vân, H’Hen Niê vẫn chăm chỉ mang khẩu trang đi tập, bảo sao chẳng sở hữu hình thể mướt mát. Giữa thời …