Tag: Đàm Vĩnh Hưng

Tâm sự tiền tài của Đàm Vĩnh Hưng

‘Nếu nói về tiền, Đàm Vĩnh Hưng còn thua xa những đại gia bạn bè mình. Một người có chút tiền bạc, đi khoe làm gì nhỉ? Nhưng hàng hiệu là thứ không phải cứ có tiền là bạn biết xài đâu…’- Đàm Vĩnh Hưng chia …

Ad Blocker Detected

Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

Refresh