Tag: Phim Việt

Phim Việt: “Nóng” vô tội vạ

Hội chứng này trong điện ảnh là một căn bệnh được lặp đi lặp lại, có sức lây lan, khó chữa. Điều đặt ra rằng cảnh nóng đó có thật sự cần cho kịch bản phim hay chỉ cốt để câu kéo, khuyến khích người ta …

Ad Blocker Detected

Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

Refresh